Nowoczesne i funkcjonalne rozdzielnice elektryczne

Nowoczesne i funkcjonalne rozdzielnice elektryczne to urządzenia powszechnie wykorzystywane do kontrolowania pracy instalacji elektrycznej w każdym budynku, mieszkalnym lub użytkowym. Właśnie w nich umieszczone są wszystkie niezbędne obwody, które zaopatrują w prąd poszczególne pomieszczenia. Rozdzielnice, najczęściej w postaci skrzynek różnej wielkości czy nawet wielokomorowych szaf, nieustannie monitorują działanie instalacji i są odpowiedzialne za jej natychmiastowe wyłączenie w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii. W związku z tym muszą się w nich znaleźć odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciw przeciążeniowe i chroniące przed porażeniem prądem.

Urządzenia te mogą znacznie różnić się od siebie w zależności od konstrukcji i najważniejszych parametrów pracy, służąc do obsługi prądów o różnych natężeniu, od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy amperów. Jednak mimo tych różnic zawierają szereg elementów, które są wspólne dla wszystkich modeli. Pierwszym są wyłączniki nadprądowe, potocznie nazywane bezpiecznikami automatycznymi, obowiązkowo zakładane na każdym obwodzie, chroniące je właśnie przed skutkami przepięć oraz zwarć. Kolejnym elementem, niezwykle ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi, są wyłączniki różnicoprądowe, odłączające zasilanie natychmiast po wykryciu nieprawidłowości w pracy instalacji. Obowiązek ich montowania regulują przepisy prawa budowlanego, a wszystkie rozdzielnice elektryczne (http://www.elbig.com.pl/pages/rozdzielnice-elektryczne.php) muszą zawierać co najmniej jeden, jednak zazwyczaj montuje się ich kilka, osobno np. do pralki czy kuchenki elektrycznej. W skrzynkach czy szafach spotykamy również ochronniki przeciwprzepięciowe, służące do obniżania wartości napięć, przez co chronią instalację i wszystkie podłączone do niej urządzenia przed zniszczeniem. Dzielimy je na cztery klasy, z których podstawowa, czyli B, chroni np. przed pożarem domu, a najwyższa D, montowana bezpośrednio w gniazdach wtykowych zabezpiecza szczególnie czuły sprzęt elektroniczny, taki jak komputery i telewizory.

Rozdzielnice elektryczne zawierają także lampki lub diody sygnalizacyjne, informujące o parametrach pracy, awariach czy po prostu ilości podłączonych obwodów. Spotyka się w nich też programatory sterujące, odpowiedzialne za automatyczne włączanie poszczególnych odbiorników np. oświetlenia o ściśle określonej godzinie. Ważnym elementem, jaki warto w nich zamontować, będą przekaźniki priorytetowe. Przy jednoczesnej pracy wielu urządzeń elektrycznych, mogą odłączać te o największym poborze prądu, dzięki czemu zmniejszają jego zużycie.

Rozdzielnice elektryczne w Twoim domu